Kloakarbejde

Vi tilbyder årlig eftersyn og service af kloak samt det årlige eftersyn af rottespærrer

Hos H.S. Entreprenørservice udfører vi alle former for kloakservice for både private og erhvervskunder. Som autoriseret kloakmester udfører vi alle typer opgaver indenfor kloakering.

Vi kan udføre professionel kloakarbejde indenfor:

  • Spildevand, kloakering og dræn
  • Forsikringssager
  • Separering af regnvand og spildevand
  • Anlæg af faskiner, nedsivning og mini renseanlæg
  • Montering af højvandslukke
  • Autoriseret montering af rottespærrer i kloakinstallation
  • Service- og vedligeholdelse af sandfangog rottespærrer

Det er vigtigt at du sikrer dig, at din ejendom overholder de pålagte krav om kloakering og spildevand pålagt fra din kommune.

Er du i tvivl, så kontakt os for en gennemgang.

Vi er medlem af Byggeriets Kvalitetskontrol

Vi vil altid gøres vores bedste for at vores kunder er tilfreds med det færdige arbejde, men skulle det ske, at en kunde ikke er tilfreds med vores arbejde, kan der klages til:

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København K.
info@byggerietsankenaevn.dk
www.byggerietsankenaevn.dk